برنامه کلاس ها

ثبت نام در دوره ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

شناخت و کاربرد رویکرد های    روانشناسی مثبت

 

 

           آموزش مقدماتی HPLC و تجزیه مواد موثره گیاهی

برگزاری دوره تورلیدری و مدیریت آژانس های گردشگری
 

 

 

دوره پیشرفته  Catia ویژه دانشجویان(ثبت نام به صورت محدود)

عنوان  کارگاه

میزان ساعت

ایام تشکیل

ساعت تشکیل

محل تشکیل کارگاه

رشته تحصیلی

هزینه دوره به ریال

نام مدرس دوره

Catia پیشرفته

 

60ساعت

یکشنبه ها

13 - 8 

 

مرکز آموزش های تخصصی واحد

    مکانیک

3000000 ریال

سرکار خانم راشد مدرس تخصصی catia

                                      

دیف

عنوان دوره

ساعت دوره

مبلغ شهریه

1

آشنایی با اصول و مبانی بازرسی فنی 1

32ساعت

 2000000ریال

2

آشنایی با بازرسی تجهیزات صنعتی 1

32ساعت

 2000000ریال

 

ثبت نام در دوره

                           

                 

 

 

محل برگزاری دوره ها: اسلامشهر - میدان نماز-خیابان شهید صیاد شیرازی -دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

تلفن تماس: 021-56365751-56360473, 09210411794